MAKLUMAT PELAYANDengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menempati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku